Contracepție - Metoda calendarului

Metoda calendarului (metoda ritmic?) este o metod? contraceptiv? natural? care presupune identificarea perioadei fertile ?i abstinen?a sau folosirea de contracep?ie suplimentar? pe durata acestei perioade, prostate for sale pentru evitarea apari?iei unei sarcini.

Metoda calendarului constă în urmărirea duratei ciclurilor menstruale și a momentului ovulației pe o durată de cel puțin 3 luni, pentru a stabili un pattern de evoluție a fazelor ciclului menstrual. Pe baza ciclurilor menstruale anterioare, femeia poate calcula momentul ovulației și perioada fertilă, în care există posibilitatea apariției sarcinii.

Metoda calendarului în cazul unui ciclu menstrual regulat (regula Ogino-Knaus)

Pentru un ciclu menstrual regulat, ovulația apare cu 14 zile înainte de următoarea menstruație; astfel, la un ciclu regulat de 28 zile ovulația apare în ziua 14, la un ciclu de 29 zile în ziua 15 și așa mai departe. Femeia își va determina durata ultimelor 3 cicluri menstruale și dacă se constată că acestea au fost regulate și au avut aproximativ aceeași durată de timp, va stabili data probabilă a ovulației din ciclul actual (scăzând 14 zile din data estimată a viitoarei menstruații). Odată calculată data ovulației, se va determina perioada fertilă, care cuprinde un interval cu 3-5 zile înaintea ovulației (durata de timp cât spermatozoidul poate rămâne viabil în tractul genital feminin în așteptarea "întâlnirii" cu ovulul) și 1-2 zile după ovulație (durata de timp cât ovulul expulzat așteaptă să fie fecundat de către spermatozoid, înainte de a fi resorbit în trompa uterină). Astfel, presupunând că prima zi a menstruației a fost pe data de 1 a lunii și că femeia are un ciclu regulat de 28 zile, ovulația se va produce în ziua 14 iar perioada fertilă va fi între zilele 9 – 16; pentru evitarea sarcinii, în această perioadă va fi necesară abstinența sau folosirea de metode contraceptive suplimentare (metode hormonale, metode de barieră).

Metoda calendarului în cazul unui ciclu menstrual neregulat

În cazul unui ciclu menstrual neregulat, se va identifica ciclul cu durata cea mai scurtă și cel cu durata cea mai lungă din cel puțin 8-12 cicluri. Pentru determinarea perioadei fertile se vor scădea 18 zile din ciclul cel mai scurt și 11 din ciclul cel mai lung, valorile obținute reprezentând intervalul de fertilitate al ciclului menstrual. Spre exemplu, pentru o femeie care are ciclu neregulat cu durată între 28 (cel mai scurt) și 34 zile (cel mai lung), perioada fertilă va fi cuprinsă între ziua a 10-a (28-18=10) și ziua a 23-a (34-11=23). Pentru evitarea sarcinii se vor folosi metode contraceptive suplimentare în această perioadă. Dacă vă întrebați de ce se scad 18, respectiv 11 zile, explicația este următoarea: în cazul ciclului cu durata cea mai mică, de 28 zile, ovulația are loc în ziua 14, și perioada fertilă este cuprinsă între zilele 10-16 (ținând cont că în așteptarea întâlnirii gametului opus, spermatozoizii pot supraviețui 4 zile iar ovulul 2-3 zile), iar în cazul ciclului de 34 zile, ovulația are loc în ziua 20, și perioada fertilă este cuprinsă între zilele 16-23. Renunind cele 2 perioade fertile, obținem același interval 10-23. Așadar din ciclul cu durata cea mai scurtă se scad 14 +4/5 zile = 18-19 zile, iar din ciclul cu durata cea mai scurtă se scad 14-2/3=11-12 zile.

Metoda calendarului este o metodă simplă, lipsită de costuri și riscuri și ajută femeia să-și cunoască mai bine organismul și modificările ciclice pe care le parcurge tractul genital în ciclul menstrual. Metoda presupune o urmărire consistentă a ciclurilor menstruale, realizarea unui calendar de fertilitate și implicarea partenerilor în sănătatea sexuală. Nu este utilă în prevenția bolilor cu transmitere sexuală. Eficiența metodei este considerată a fi de circa 85%. Metoda prezintă dezavantajul că impune fie abstinență, fie suplimentarea contracepției pe durata semnificative de timp – circa 4-7 zile pe lună la femeile cu ciclu regulat și 12-14 zile la femeile cu ciclu neregulat. Similar celorlalte metode naturale de contracepție, cea a calendarului este recomandată femeilor cu ciclu regulat, care își cunosc bine corpul și care au exersat calculul perioadei fertile și determinarea ovulației; metoda este nesigură pentru adolescente deoarece ciclul menstrual nu este încă stabilizat.

Pe lângă contracepție, metoda calendarului poate fi folosită și pentru obținerea sarcinii, intervalul fertil al ciclului corespunzând cu perioada în care cuplul trebuie să aibă cât mai multe contacte sexuale.

Add comment


Security code
Refresh