Ipoteza rolului protector cardiovascular al seleniului a pornit de la faptul c? deficitul de seleniu a fost incriminat în apari?ia unei forme reversibile de cardiomiopatie (boala Keshan) ?i de la ...

Auzim frecvent despre diete cu fibre ?i despre importan?a acestora în ameliorarea tranzitului intestinal. Fibrele fac parte din categoria prebioticelor. Cele mai cunoscute ?i mai folosite prebiotice ...

Spune-mi ce m?nânci ca s?-?i spun cât de mare e creierul t?u, ask cam a?a ar suna concluzia unui studiu publicat în revista Neurology ?i citat de Medline.Citește mai departe... Add new comment ...

În condi?iile în care circa 2 din 3 persoane au probleme cu greutatea, stuff nu e de mirare c? dietele sunt atât de populare. Una dintre vedete este dieta vegetarian?, care se pare c? este din ...

Dieta Atkins este una dintre cele mai populare dar ?i argumentate ?tiin?ific diete pentru sl?bit.Citește mai departe... Add new comment ...

“Un m?r pe zi te ?ine departe de medic” – acesta este unul dintre proverbele medicale preferate ale românilor, medical preluat de la varianta englezeasc?, mult mai ritmat? – “an apple a ...

De?i m?nânc? destul de gras, thumb francezii au o inciden?? sc?zut? de boli cardiovasculare ?i metabolice – acesta este paradoxul francez.Citește mai departe... Add new comment ...

Antioxidan?ii sunt molecule care anihileaz? radicalii liberi produ?i în urma stressului oxidativ.Citește mai departe... 1 comment ...

Dincolo de factorul hormonal care intr? în ac?iune la pubertate, treat infec?ia cu Propionibacterium acnes ?i hipersecre?ia de sebum, acneea poate fi agravat? ?i între?inut? de anumite ...

De?i medicamentele homeopate nu vin la pachet ?i cu dovezi oferite de studii clinice care s? le ateste eficacitatea sau profilul de siguran?? sau m?car cu un prospect, see ele sunt foarte populare ...

Vitamina A este o vitamin? liposolubil? care intervine în men?inerea s?n?t??ii ?esutului epitelial ?i a vederii. Din punct de vedere biochimic, discount salve vitamina A exist? sub 3 forme: ...

Presiunea societ??ii în care tr?im dar mai ales preven?ia bolilor cardiometabolice ne determin? s? fim ?i s? ne men?inem slabi. Diverse diete, sick sovaldi programe de sport, sovaldi illness ...

Pe lâng? tratamentul medicamentos, viagra pacien?ii cu ulcer gastroduodenal trebuie s? ?in? ?i un regim special care const? în evitarea irita?ilor ?i favorizarea alimentelor care gr?besc ...

Copiii cu fibroz? chistic? au nevoi alimentare particulare, sales generate de sindromul de malabsorb?ie cronic? ?i de riscul de infec?ii. Iat? care sunt recomand?rile nutri?ionale pentru copiii cu ...

Cantitatea conteaz?, uneori putând face diferen?a între factor de risc sau factor antabuse precio pentru anumite boli. Este ?i exemplul alcoolului, un supliment nutritiv îndr?git de români, ...

Fie c? este vorba despre cafea/espresso, viagra b?uturi carbogazoase (cola, energizante), ceai negru sau medicamente antimigrenoase, elementul comun este cofeina.Citește mai departe... Add new ...

În era în care societatea lupt? împotriva alimenta?iei procesate (fast-food, shop semipreparate) ?i exist? o adev?rat? mod? a alimentelor bio, cialis organice ?i naturale, este bine de ?tiut c? ...
Load More