Sistemul TIMI de clasificare a fluxului coronarian

Sistemul TIMI de clasificare a fluxului în arterele coronare const? într-o scal? calitativ? cu 4 grade, recipe încadrarea f?cându-se dup? aspectul angiografic coronarian.

Fluxul TIMI este util pentru confirmarea reperfuziei după o procedură de revascularizare miocardică și se corelează cu menținerea funcției sistolice, limitarea zonei de infarct și supraviețuirea după un sindrom coronarian acut. Stadializarea TIMI nu este însă utilă pentru caracterizarea severității coronaropatiei, deoarece nu există o corelație între gradul de stenoză coronariană și fluxul TIMI: astfel, există stenoze critice cu flux TIMI 3 și stenoze minore cu flux TIMI 0 (dacă există leziuni obstructive distal în microcirculație, edem interstițal sau încărcare prin colaterale - ceea ce face ca rezerva coronariană microvasculară să fie mai importantă în determinarea fluxului decât gradul obstrucției).

Există 4 grade/clase de flux TIMI:

  • gradul/clasa TIMI 0 (fără perfuzie) – nu există flux anterograd dincolo de punctul de ocluzie. Se întâlnește în obstrucția coronariană  completă.
  • gradul/clasa TIMI 1 (penetrație fără perfuzie) – substanța de contrast penetrează dincolo de punctul de obstrucție, dar fluxul anterograd se oprește imediat sub nivelul leziunii obstructive și nu opacifiază patul coronarian distal.
  • gradul/clasa TIMI 2 (perfuzie parțială) – substanța de contrast trece de obstrucție și opacifiază întregul pat coronarian distal, dar fluxul anterograd este lent comparativ cu cel al unei artere normale sau al patului coronarian proximal de obstrucție. Fluxul lent poate fi cauzat fie de o pătrundere lentă a substanței de contrast în circulația distală, fie prin clearance-ul încetinit al substanței de contrast.
  • gradul/clasa TIMI 3 (perfuzie completă) – fluxul anterograd în patul coronarian distal de obstrucție este complet și lafel de rapid ca într-o arteră neocluzată.

Obiectivul terapiei de reperfuzie este obținerea unui flux TIMI 3. Pentru creșterea acurateței în măsurarea vitezei fluxului coronarian (care în sistemul TIMI este evaluat subiectiv de către examinator), a fost pus la punct un alt sistem numit TIMI frame count, care evaluează numărul de fotograme cineangiografice necesare pentru ca substanța de contrast să ajungă de la ostiul coronar la anumite repere distale standard. Și pentru aprecierea mai exactă a patenței microcirculației a fost dezvoltată o altă clasificare, numită myocardial blush grade, care presupune urmărirea opacifierii ramurilor coronariene mici distale după injectarea de substanță de contrast.

Referințe:

Add comment


Security code
Refresh