Shift și drift antigenic

Imunitatea antiviral? activ?, recipe buy atât cea natural? (rezultat? din trecerea prin boal?), sickness cât ?i cea artificial? (dobândit? prin vaccinare), se bazeaz? pe recunoa?terea unor antigene de pe suprafa?a particulelor virale.

Aceste antigene sunt frecvent modificate prin mutațiile pe care le suferă genomul viral în timpul replicării, ceea ce face ca virusul să poată eluda mecanismele de apărare ale organismului. Când apare o astfel de modificare, imunitatea protectoare obținută fie prin infecția anterioară fie prin vaccinare nu mai este lafel de eficientă.

Există 2 procese prin care pot apărea modificări antigenice: shift antigenic și drift antigenic.

Drift antigenic (alunecare antigenică)

Procesul de antigenic drift este descris la virusurile gripale A și B și constă în modificări minore de antigenicitate la nivelul proteinelor de suprafață – hemaglutinină (H) și neuraminidază (N). Hemaglutinina este responsabilă de intrarea virusului în celulele gazdă, iar neuraminidaza de eliberarea noilor virioni din celule. Driftul antigenic este un mecanism de selecție a tulpinilor virale în cadrul aceluiași subtip și este responsabil de apariția epidemiilor de gripă. Acest proces apare ca urmare a frecvenței mari de erori de transcriere a ARN polimerazei (virusurile ARN în general au o fidelitate scăzută a transcrierii deoarece nu au mecanisme de proofreading), ceea ce duce la apariția constantă de mutații ale antigenelor de suprafață. Driftul antigenic este întâlnit și la virusul HIV.

Driftul genetic (alelic) este un fenomen mai amplu care constă în modificarea frecvenței unei variante genetice într-o populație. Este un proces aleator, spre deosebire de selecția naturală care este ne-aleatorie și urmărește perpetuarea unei mutații avanajoase (din punct de vedere al supraviețuirii/reproducerii).

Shift antigenic (comutarea antigenică)

Shiftul antigenic este descris doar la virusul gripal A și constă în modificări majore de antigenicitate, ducând la selecția unor noi subtipuri virale. În acest proces două sau mai multe tipuri de virus se combină pentru a forma un nou subtip cu antigene virale noi. Acest virus hibrid are o virulență mai mare și poate genera pandemii. Shiftul antigenic este o formă de reasortare genetică în care mai multe virusuri (umane, aviare, porcine) fac schimb de gene între ele. Porcii sunt de obicei gazda reasortării, ei fiind susceptibili la infecție cu virusuri suine, aviare și umane (ex. dacă un porc devine infectat simultan cu un virus gripal uman și unul aviar, poate apărea un shift antigenic din care să rezulte un nou virus cu genom predominant de la virusul uman, hemaglutinină și neuraminidază de la virusul aviar, capacitate de a infecta specia umană și de a se transmite interuman). Fenomenul de comutare antigenică este întâlnit doar la virusul gripal A, întrucât virusurile gripale B și C infectează doar specia umană și este puțin probabil să sufere o reasortare genetică cu virusuri care infectează și alte specii.

foto: organiclifestylemagazine.com

Add comment


Security code
Refresh